OKG er et sted for allsidig fysisk fostring, med kettlebells og egen kroppsvekt som de viktigste formene for belastning.

Vi lager program som går over syv uker og består av tre ulike økter - A, B og C. Øktene er laget for å virke bra alene, men de fungerer enda bedre sammen. Alle er fullkroppsøkter og utfordrer både styrke, utholdenhet, arbeidskapasitet og mobilitet – sammensatt av kettlebell- og kroppsvektsøvelser. Det vil si at du forholder seg til de samme tre øktene i en periode slik at du kan følge fremgangen din. Etter syvukersperioden går vi over i en ’deload-uke’ med lettere belastning og mer mobilitet slik at kroppen kan nullstilles til nytt program starter. Deloaduken avsluttes med en frivillig test i utvalgte øvelser, også laget for å kunne måle fremgang over tid.

På OKG kan du enten delta i en ledet økt eller komme på åpen gym. Ledet økt er klassisk gruppetrening styrt av en OKG-trener. På åpen gym kan medlemmene styre litt mer selv, men en OKG-trener er alltid til stede og veileder ved behov. På en åpen gym kan du gjøre en av bokstavøktene dersom timeplanen din tilsier det, eller du kan gjøre et tilpasset program etter nærmere avtale.